miércoles, 26 de junio de 2013

Llibres de text per al curs 2013-14

-->

LLIBRES DE TEXT CURS 13-14Nivell 1r PRIMÀRIA línia VALENCIÀ

AREA
EDITORIAL
Nom del llibre
ISBN
Curs d’adopció

VALENCIÀ

VORAMAR-SANTILLANA
LLENGUA 1
9788498073058
2011-12

VALENCIÀ

VORAMAR-SANTILLANA
QUADERNS LLENGUA 1
(1r, 2n i 3r trimestre)
9788498073621
2011-12
9788498073652
9788498074048

CASTELLÀ

SANTILLANA
VOCES 1
9788429480078
2011-12

C. MEDI

VORAMAR-SANTILLANA
CONEIXEMENT DEL MEDI 1
9788498074338
2011-12

MATEMÀT.

VORAMAR-SANTILLANA
MATEMÁTIQUES 1
9788498074673
2011-12

MATEMÀT.

VORAMAR-SANTILLANA
QUADERNS MATEMAT. 1
(1r, 2n i 3r trimestre)
9788498074208
2011-12
9788498074390
9788498074406

PLÀSTICA

ANAYA
2
PLÀSTICA
Primer cicle
978-84-667-9878-5
2013-14

MÚSICA

MARJAL-EDEBÉ
MÚSICA 1
9788483482360
2011-12

MÚSICA

MARJAL-EDEBÉ
QUADERN DE MUSICA 1
9788483482346
2011-12

ANGLÉS

OXFORD
EXPLORERS
9780194509947
2013-14
LECTURA
VORAMAR-SANTILLANA
PLUJA DE LLETRES 1
9788481946383
2011-12
A. ALTERN.
VORAMAR-SANTILLANA
JO, TU, TOTS NOSALTRES 1
9788498074611
2011-12
RELIGIÓ

SM

HOLA, JESUS 1
978846754876-9
2012-13
MATEMÀT.
TÀNDEM
QUINZE SÓN QUINZE 1
9788481314571
2011-12


Nivell 1r PRIMÀRIA línia CASTELLÀ

AREA
EDITORIAL
Nom del llibre
ISBN
Curs d’adopció

VALENCIÀ

VORAMAR-SANTILLANA
CLARIANA 1
9788498074055
2011-12

CASTELLÀ

SANTILLANA
LENGUA CASTELLANA 1
Primeros pasos
9788468000404
2011-12
CASTELLÀ
SANTILLANA
CUADERNOS LENGUA CAST. 1
(1º, 2º y 3º trimestre)
9788429447927
2011-12
9788429454963
9788468000091

C. MEDI

VORAMAR-SANTILLANA
CONEIXEMENT DEL MEDI 1
9788498074338
2011-12

MATEMÀT.

SANTILLANA
MATEMÁTICAS 1
9788429491241
2011-12

MATEMÀT.

SANTILLANA
CUADERNOS MATEMÁTICAS 1
(1º, 2º y 3º trimestre)
9788468000978
2011-12
9788468000985
9788468000992

PLÀSTICA

ANAYA
2
PLÀSTICA
Primer cicle
978-84-667-9816-7
2013-14

MÚSICA

EDEBÉ
MÚSICA 1
9788468300535
2011-12

MÚSICA

EDEBÉ
CUADERNO DE MUSICA 1
9788468300016
2011-12

ANGLÉS

OXFORD
EXPLORERS
9780194509947
2013-14
LECTURA
SANTILLANA
LA NAVE DE LOS LIBROS 1
9788429469882
2011-12
A. ALTERN.
SANTILLANA
YO, TÚ, TODOS NOSOTROS 1
9788468002989
2011-12
RELIGIÓ

SM

HOLA JESÚS 1
9788467548730
2012-13
MATEMÀT.
TÀNDEM
QUINZE SÓN QUINZE 1
9788481314571
2011-12
Els xiquets que al·leguen l’assignatura de coneixement del media a la llengua de castella tenen que comprar el llibre de CMedi següent

C. MEDI

VORAMAR-SANTILLANA
CONEIXEMENT DEL MEDI 1
978-84-294-9568-3
2011-12Nivell 2n PRIMÀRIA línia VALENCIÀ

AREA
EDITORIAL
Nom del llibre
ISBN
Curs d’adopció

VALENCIÀ

VORAMAR-SANTILLANA
LLENGUA 2
9788498073072
2011-12

VALENCIÀ

VORAMAR-SANTILLANA
QUADERNS LLENGUA 2
(1r, 2n i 3r trimestre)
9788498073508
2011-12
9788498073584
9788498073591
LECTURES
VORAMAR
SANTILLANA
PLUJA DE LLETRES 2
9788481946413
2011-12

CASTELLÀ

SANTILLANA
VOCES 2
9788429480085
2011-12

C. MEDI

VORAMAR-SANTILLANA
CONEIXEMENT DEL MEDI 2
9788498074376
2011-12

MATEMÀT.

VORAMAR-SANTILLANA
MATEMÁTIQUES 2
9788498074352
2011-12

MATEMÀT.

VORAMAR-SANTILLANA
QUADERNS MATEMAT. 2
(1r, 2n i 3r trimestre)
9788498074277
2011-12
9788498074505
9788498074512

PLÀSTICA

ANAYA
2
PLÀSTICA
Primer cicle
978-84-667-9878-5
2013-14

MÚSICA

MARJAL-EDEBÉ
MÚSICA 2
9788483482339
2011-12

MÚSICA

MARJAL-EDEBÉ
QUADERN DE MUSICA 2
9788483482353
2011-12

ANGLÉS

OXFORD
EXPLORERS
9780194509954
2013-14
A. ALTERN.
VORAMAR-SANTILLANA
JO, TU, TOTS NOSALTRES 2
9788498074635
2011-12
RELIGIÓ

SM

HOLA, JESÚS 2
9788467548747
2012-13
MATEMÀT.
TÀNDEM
QUINZE SÓN QUINZE 2
9788481314588
2011-12Nivell 2n PRIMÀRIA línia CASTELLÀ

AREA
EDITORIAL
Nom del llibre
ISBN
Curs d’adopció

VALENCIÀ

VORAMAR-SANTILLANA
CLARIANA 2
9788498074345
2011-12

CASTELLÀ

SANTILLANA
LENGUA CASTELLANA 2
9788468001937
2011-12

CASTELLÀ

SANTILLANA
CUADERNOS LENGUA CAST. 2
(1º, 2º y 3º trimestre)
9788429408003
2011-12
9788468001081
9788468001098
LECTURA
SANTILLANA
LA NAVE DE LOS LIBROS 2
9788468001142
2011-12

C. MEDI

VORAMAR-SANTILLANA
CONEIXEMENT DEL MEDI 2
9788498074376
2011-12

MATEMÀT.

SANTILLANA
MATEMÁTICAS 2
9788429496703
2011-12

MATEMÀT.

SANTILLANA
CUADERNOS MATEMÁTICAS 2
(1º, 2º y 3º trimestre)
9788429482430
2011-12
9788468002613
9788468002620

PLÀSTICA

ANAYA
2
PLÀSTICA
Primer cicle
978-84-667-9816-7
2013-14

MÚSICA

EDEBÉ
MÚSICA 2
9788468300542
2011-12

MÚSICA

EDEBÉ
CUADERNO DE MUSICA 2
9788468301204
2011-12

ANGLÉS

OXFORD
EXPLORERS
9780194509954
2013-14
A. ALTERN.
SANTILLANA
YO, TÚ, TODOS NOSOTROS 2
¿ ?
9788468003412
2012-13
RELIGIÓ

SM

HOLA, JESUS 2
978846754877
2011-12
MATEMÀT.
TÀNDEM
QUINZE SÓN QUINZE 2
9788481314588
2011-12

Els xiquets que al·leguen l’assignatura de coneixement del media a la llengua de castella tenen que comprar el llibre de CMedi següent

C. MEDI

VORAMAR-SANTILLANA
CONEIXEMENT DEL MEDI 2
978-84-9807-437-6
2011-12